top of page

Downsyndroom

anders bekeken

OUDERS

Maatschappelijke acceptatie en inzicht

Een kind krijgen met DS wordt maatschappelijk nog steeds gezien als het krijgen van een kindje waar iets mis mee is. Samen de keuze maken of je dit kindje wilt houden, valt of staat met het perspectief dat we hebben op Downsyndroom en de maatschappelijke acceptatie. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat dit heel anders in elkaar zit? Maak kennis met een ander perspectief op downsyndroom. Een visie waarbij het kind niet voor niets hier is en jou en de wereld iets te vertellen heeft.

Kennis en inzicht

Om te begrijpen wat er in een kind met DS omgaat, is het belangrijk om te weten dat kinderen met DS naast een vaak laagdrempelige persoonlijkheid, ook een moeilijke gesloten kant kunnen hebben. 

Wat zien we in hun gedrag?

  • Zij kunnen zich moeilijk uiten via taal;

  • Zij sluiten zich plotseling volledig af voor de buitenwereld.

  • Zij zijn fijngevoelig.

Waar zitten aandachtspunten?

  • Voeding;

  • Lichamelijke bouw;

  • Natuurlijke talenten;

  • Lichamelijke gebreken als wegwijzer van hun specifieke taak hier op aarde.

  • Hun fijngevoeligheid zet onszelf aan tot persoonlijke ontwikkeling.

  • Begeleiding: kleine stapjes

 

"Deze kinderen brengen ongecensureerd de meest neutrale levensenergie dichter bij ons functioneren.

Ze verhogen daardoor het aardse etherveld. Daar waar zij vertoeven brengen ze het transformatieproces op gang.

Ze brengen mensen in een hogere trillingsfrequentie. 

Op het meest subtiele niveau veranderen er zaken in hun omgeving.

 

Het is aan ons de situatie voor hen zo te scheppen dat zij in die bijzonderheid kunnen blijven bestaan en dat er wereldwijd meer aandacht voor komt." 

                                                                     

*Bron: Marieke de Vrij

Persoonlijke Ontwikkeling

Kinderen met het DS spiegelen direct het gedrag van de ouders / verzorgers. Dat kan heel confronterend zijn. Dat vraagt dan ook van jou als ouder of verzorger dat je stevig in je schoenen staat en over een gezonde dosis zelfreflectie beschikt. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een múst!

Onze emoties zijn gebaseerd op hoe ons mensbeeld in ons onderbewustzijn is geprogrammeerd, vaak al vanaf onze kinderjaren.Wij mogen dus eigenlijk leren het af te leren onszelf al te serieus te nemen.

 

Daar denkt het kind met DS helemaal niet over na, want dat gedeelte in de hersenen is namelijk het zwakst aangelegd van nature en is tegelijkertijd hun grootste kracht.

Zij zijn mindfull of misschien beter gezegd, mind-empty. Er zit niets verstorends in de weg. Zij Zijn.

Kind in luchtyoga
Begeleiders en leidinggevenden

 

Het begeleiden van kinderen met DS is een vak apart. Wil je meer weten hierover? Neem dan deel aan onze trainingen.

Gelukkig meisje met een bril
Samen, samen, samen.......
is het allerfijnste!

Downsyndroom

"Het zijn verluchtende zielen

die de ether van de aarde doen vervullen

met energieën van balans,

die het mogelijk maken dat de aarde-ontwikkeling ingrijpend beïnvloed kan worden door hun vorm van aanwezigheid.

Die is niet andersoortig te schenken dan door deze vorm van incarnatie, 

daar zij anders teveel waargenomen zouden worden op hun functie 

als geestelijk zeer hoogwaardig staand,

en de ander zich anders onnodig zeer klein zou achten in hun aanwezigheid."

                                  Inspiratie van Marieke de Vrij- www.devrijemare.nl

bottom of page